Wythnos Fwyd Môn 20-27 Mawrth 2021

Beth yw Wythnos Fwyd Môn?

Mae’n dathlu ein bwytai, caffis, bariau, cynhyrchwyr bwyd a diod, manwerthwyr a ffermwyr.

Gelwir Ynys Môn yn Fôn, Mam Cymru, oherwydd ystyrid y gallai ei thir ffrwythlon ddarparu digon o fwyd i Gymru gyfan.

Mae Cynnyrch o Gymru wedi creu Wythnos Fwyd Môn i helpu i hybu busnes, cynyddu gwerthiant yn ystod tymor yr hydref/gaeaf hwn ac i dynnu sylw at fanteision o ran iechyd bwyta cynnyrch ffres, tymhorol a rhanbarthol gwahanol o safon a’r pleser o wneud hynny.

Dyma rai ffurflenni ymgeisio ar gyfer cymryd rhan yn y gweithgaredd rhithwir hwn:

 

Cystadleuaeth Goginio: Ymgeisiwch yn un o’r 6 cystadleuaeth goginio. Mae cystadlaethau’n cynnwys: 1. Victoria Sandwich, 2. Bara Brith, 3. Tarten Sawrus gyda chynhwysion, 4. 16 oed ac iau – Swiss Rol Siocled, 5. 12 oed ac iau – Wyneb pizza a 6. 8 oed ac iau – pedair bisged addurnedig.

Rhestr Cystadlu

Dyddiad cau: 5 Mawrth Ffurflen gais Beirniadir a Chynhelir gan:

 

Arddangosiad Coginio: Gwahoddir Cogyddion/Pen-cogyddion i ymddangos yn fyw ar lwyfan Wythnos Fwyd Môn fydd yn darlledu ar Facebook Live. I gymryd rhan, mae angen i ni wybod pwy ydych chi, beth ydych chi’n mynd i’w goginio, pa ddiwrnod ac amser ac mae angen i’r pryd hyrwyddo cynnyrch lleol e-bostiwch blas@welshproduce.com

Dyddiad cau: 5 Mawrth e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Teithiau/Gweithdai Rhithwir: Mae Cynhyrchwyr Bwyd a Diod yn cael eu gwahodd i egluro sut y caiff eu cynnyrch ei wneud, cyfarfod y tîm, sut y dylid ei weini, ble y gellir ei brynu. Gellir naill ai wneud y gweithgaredd hwn drwy’r llwyfan ‘Fyw’ a’i fwydo drwodd i Facebook Live neu gellir ei drefnu fel gweminar sy’n cael ei recordio ac yna ei huwchlwytho ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei gweld.

Dyddiad cau: 5 Mawrth e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Cyfarfod y Cynhyrchydd: Bydd y cynhyrchwyr ar gael gyda’i gilydd ar gyfer sesiwn ar-lein ‘Fyw’ awr i gyflwyno eu cynnyrch, sut y dylid eu gweini a sut y gellir eu prynu. Cyrhaeddwch y llwyfan a mynd o amgylch y bythau a siarad yn uniongyrchol â’r cynhyrchydd neu eu gwylio yn dangos y ffordd orau i weini eu cynnyrch.

Dyddiad cau: 5 Mawrth Ffurflen gais

o e-bost: blas@welshproduce.com

 

Mae croeso i bob syniad: Mae croeso i bob cynnwys ar gyfer gweithgarwch yr wythnos hon, gellir ei gyflwyno naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg neu’r ddwy. Os hoffech gynnal cwis o’ch tafarn, rhoi taith o amgylch eich fferm i ni, rhwydweithio neu ganu Carolau Nadolig – dathliad o bwy ydym ni yw hwn ac rydym yn gryfach pan fyddwn yn gweithio hefo’n gilydd.

Dyddiad cau: 5 Mawrth e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Newyddion o Gŵyl Fwyd Môn

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein taflen newyddion rhad ac am ddim gyda’r newyddion diweddaraf. Dim ond ar gyfer anfon ein taflen newyddion y defnyddir eich manylion a fyddwn ni byth yn eu rhoi i drydydd partïon am unrhyw reswm.

Os nad ydych chi eisiau derbyn rhagor o’n negeseuon gallwch ddad-danysgrifio isod