CROESO – WELCOME!

 

Mae Sir Fôn, hefyd yn cael ei galw’n Môn, Mam Cymru. Roedd ei thir ffrwythlon yn tyfu digon o fwyd i fwydo Cymru gyfan. Mae Môn, Mam Cymru i’r weld ar yr arwyddion wrth groesi Pontydd Afon Menai.

Mae’r Ŵyl yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Mona, cartref Amaethyddiaeth Môn, ac mae’n dod â physgotwyr, ffermwyr, cynhyrchwyr, bwytai a gwestai lleol ynghyd i arddangos yr amrywiaeth anhygoel o fwyd a chynnyrch arall sy’n dod o’r ynys.

Bydd yno hefyd amrywiaeth o arddangosfeydd coginio gyda chelf a chrefft, cerddoriaeth a gweithgareddau i’r plant.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Newyddion o Gŵyl Fwyd Môn

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein taflen newyddion rhad ac am ddim gyda’r newyddion diweddaraf. Dim ond ar gyfer anfon ein taflen newyddion y defnyddir eich manylion a fyddwn ni byth yn eu rhoi i drydydd partïon am unrhyw reswm.

Os nad ydych chi eisiau derbyn rhagor o’n negeseuon gallwch ddad-danysgrifio isodCyfleuoedd Noddi

Os ydych â diddordeb mewn cyfleoedd i hysbysebu neu arddangos yn y sioe anfonwch neges atom ni.

Maes Sioe Mon, Gwalchmai, Ynys Môn
@AngleseyFoodFestival
Ffon: 01248 810 594

Cynllunio eich ymweliad

Llety

www.croesomon.co.uk