Wythnos Fwyd Môn 20-27 Mawrth 2021

Beth yw Wythnos Fwyd Môn? 

Mae’n dathlu ein bwytai, caffis, bariau, cynhyrchwyr bwyd a diod, manwerthwyr a ffermwyr.

Gelwir Ynys Môn yn Fôn, Mam Cymru, oherwydd ystyrid y gallai ei thir ffrwythlon ddarparu digon o fwyd i Gymru gyfan.

Mae Cynnyrch o Gymru wedi creu Wythnos Fwyd Môn i helpu i hybu busnes, cynyddu gwerthiant yn ystod tymor yr hydref/gaeaf hwn ac i dynnu sylw at fanteision o ran iechyd bwyta cynnyrch ffres, tymhorol a rhanbarthol gwahanol o safon a’r pleser o wneud hynny.

Dyma rai ffurflenni ymgeisio ar gyfer cymryd rhan yn y gweithgaredd rhithwir hwn:

 

Cystadleuaeth Goginio:  Ymgeisiwch yn un o’r 6 cystadleuaeth goginio.  Mae cystadlaethau’n cynnwys: 1. Victoria Sandwich, 2. Bara Brith, 3. Tarten Sawrus gyda chynhwysion, 4. 16 oed ac iau – Swiss Rol Siocled, 5. 12 oed ac iau – Wyneb pizza a 6. 8 oed ac iau – pedair bisged addurnedig.

Rhestr Cystadlu

Dyddiad cau: 5 Mawrth     Ffurflen gais          Beirniadir a Chynhelir gan:

 

Arddangosiad Coginio:  Gwahoddir Cogyddion/Pen-cogyddion i ymddangos yn fyw ar lwyfan Wythnos Fwyd Môn fydd yn darlledu ar Facebook Live.  I gymryd rhan, mae angen i ni wybod pwy ydych chi, beth ydych chi’n mynd i’w goginio, pa ddiwrnod ac amser ac mae angen i’r pryd hyrwyddo cynnyrch lleol e-bostiwch blas@welshproduce.com

Dyddiad cau:  5 Mawrth                               e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Teithiau/Gweithdai Rhithwir:  Mae Cynhyrchwyr Bwyd a Diod yn cael eu gwahodd i egluro sut y caiff eu cynnyrch ei wneud, cyfarfod y tîm, sut y dylid ei weini, ble y gellir ei brynu.  Gellir naill ai wneud y gweithgaredd hwn drwy’r llwyfan ‘Fyw’ a’i fwydo drwodd i Facebook Live neu gellir ei drefnu fel gweminar sy’n cael ei recordio ac yna ei huwchlwytho ar gyfryngau cymdeithasol i bawb ei gweld.

Dyddiad cau:  5 Mawrth                               e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Cyfarfod y Cynhyrchydd:  Bydd y cynhyrchwyr ar gael gyda’i gilydd ar gyfer sesiwn ar-lein ‘Fyw’ awr i gyflwyno eu cynnyrch, sut y dylid eu gweini a sut y gellir eu prynu.  Cyrhaeddwch y llwyfan a mynd o amgylch y bythau a siarad yn uniongyrchol â’r cynhyrchydd neu eu gwylio yn dangos y ffordd orau i weini eu cynnyrch.

Dyddiad cau: 5 Mawrth               Ffurflen gais

o e-bost: blas@welshproduce.com

 

Mae croeso i bob syniad:  Mae croeso i bob cynnwys ar gyfer gweithgarwch yr wythnos hon, gellir ei gyflwyno naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg neu’r ddwy.  Os hoffech gynnal cwis o’ch tafarn, rhoi taith o amgylch eich fferm i ni, rhwydweithio neu ganu Carolau Nadolig – dathliad o bwy ydym ni yw hwn ac rydym yn gryfach pan fyddwn yn gweithio hefo’n gilydd.

Dyddiad cau:  5 Mawrth              e-bostiwch blas@welshproduce.com

 

Get the latest from Anglesey Food Week

Join our mailing list in order to receive our free newsletter about the latest news. Your details will only be used to send you our free newsletter and never passed to a third party for any reason.

If you no longer want to hear from us you can unsubscribe below