Beth sy’n ymlaen

3 Diwrnod Gorlawn o Ddigwyddiadau

CADWCH Y PLANT YN DDIDDYG YN YSTOD GWYLIAU’R YSGOL

MYND A DOD FEL Y MYNNOCH

CYSTADLAETHAU DAWNSIO A CHERDDORIAETH WERIN : COGINIO A GWYDDONIAETH : SWIGEN HWYL : SGILIAU SYRCAS
I Chi Fwynhau – Drymiau Affrica – Samba – Taro Tiwn – Clocsio – Ffair Bleser – Reidiau Ar Gefn Mulod – A LLAWER IAWN MWY