Cynllunio eich ymweliad

Llety

Ar y safle, gallwch glampio gyda Woodville o un ai ddydd Sul 26 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin neu gallwch wersylla am gyfnod yr Ŵyl, dydd Iau 30 Mai – dydd Sadwrn 1 Mehefin.
Mae llawr iawn westai a thafarnau ar yr ynys yn cynnig llety a bwyd ardderchog ac i’r rhai sydd eisiau blasu’r bywyd gwledig, mae yna amrywiaeth eang o fythynnod hunan ddarpar a thai ffermydd traddodiadol yng nghanol golygfeydd ysblennydd yr ynys a mawredd mynyddoedd Eryri.
Mae llety a argymhellir yn cynnwys:
www.croesomon.co.uk